Maserati F Tributo Special Edition รุ่นพิเศษเพื่อยกย่องนักแข่งฟอร์มูลาวันสตรีคนแรก

Maserati ได้รุ่นพิเศษ F Tributo ออกมาเพื่อแสดงการยกย่องหนึ่งในนักแข่งรถหญิง