ประชุมและแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

ในวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
ห้อง Amber 1 : อิมแพค เมืองทองธานี

คณะผู้บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงาน และ รองประธาน จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ มีพิธีมอบรางวัลผู้ให้บริการก่อสร้างดีเด่น และพิธีแต่งตั้ง ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 พร้อมทั้งประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 45 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ให้บริการก่อสร้างที่มีผลงานดีเด่น
ผู้มอบ ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน  บางกอก  อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 จำนวน 5 รางวัล

รางวัลดีเด่น ผู้ให้บริหารอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44
The Official Construction Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านการออกแบบก่อสร้าง)
KINGSMEN C.M.T.I. PLC. บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
CMO PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท คิงซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The Official Light & Sound Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านแสงและเสียง)
PM CENTER CO.,LTD บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
LIGHT SOURCE CO.,LTD บริษัท ไลท์ซอรส์ จำกัด

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ทางด้านการออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 12 บริษัท
ผู้มอบ คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

The Official Construction Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านการออกแบบก่อสร้าง)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เทคอิท บิวเดอร์ จำกัดTAKE IT BUILDER CO.,LTD
บริษัท มิชชั่น ออน ดีมาน เอ็กซ จำกัดMISSION ON DEMAND X CO.,LTD
บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัดPX SYSTEM CO.,LTD
บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัดKONGPHOP MEDIA ADVERTISING CO.,LTD
บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมดเกอร์ (2018) จำกัดEXHIBIT MAKER (2018) CO.,LTD
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)KINGSMEN C.M.T.I PLC.
บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ. แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัดW.O.A. ADVERTISING CO.,LTD
บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัดDESIGN WIZARD CO.,LTD
บริษัท สเพ็นดิด ออร์กาไนเซอร์ จำกัดSPLENDID ORGANIZER CO.,LTD
บริษัท คิงซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จำกัดTHE EXPERIENCE D COMPANY LIMITED

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านแสงและเสียง จำนวน 8 บริษัท
ผู้มอบ คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

The Official Light & Sound Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านแสงและเสียง)
บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัดLIGHT SOURCE CO.,LTD
บริษัท พีเอ็มเซอร์ จำกัดPM CENTER CO.,LTD
บริษัท เอ.วี ซิสเท็มส์ จำกัดAV SYSTEM CO.,LTD
บริษัท น๊อกซ์ บางกอก จำกัดNOX BANGKOK CO.,LTD
บริษัท เวย์ ไลท์ ซิสเท็ม จำกัดWAY LIGHT SYSTEM CO.,LTD
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัดMEDIA VISION (1994) CO.,LTD
บริษัท ฟอร์เอเวอร์เน็ตเวิร์ค จำกัดFOREVER NETWORK CO.,LTD
บริษัท อีเอ็มไลท์ ซิสเท็ม จำกัดEM LIGHT SYSTEM CO.,LTD

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านการนำเสนอ การแสดงและโชว์ จำนวน 4 บริษัท
ผู้มอบ คุณปิยนุช แจ่มศิริพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

The Official Presentation Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านการนำเสนอการแสดงและโชว์)
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัดCMO PUBLIB COMPANY LIMITED
บริษัท อีเอ็มดี ออร์แกไนเซอร์ จำกัดEMD ORGANIZER CO.,LTD
บริษัท พรีเซนเทีย จำกัดPREZENTIA CO.,LTD
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านขนส่งสินค้า และ ด้านทำความสะอาดบูธ และ รถยนต์
จำนวน 4 บริษัท

The Official Freight Forwarder Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านขนส่งสินค้า)
บริษัท โปรเกรสซีฟ โปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิส จำกัดPROGRESSIVE PROFESSIONAL SERVICE CO.,LTD
บริษัท โอเชี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดOCEAN AIR INTERNATIONAL CO.,LTD
บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัดROGERS BANGKOK CO.,LTD
The Official Car& Booth Cleaning Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านการทำความสะอาดบูธและ รถยนต์)
บริษัท เอ็มซีจี มิ่งทิพย์ คลีนนิ่งแอนด์ การ์เด้น จำกัดMCG MINGTIP CLEAN AND GARDEN COMPANY

พร้อมทั้ง ประชุมกฎระเบียบของการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั้นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
ประธานในที่ประชุม และ ผู้ดำเนินการประชุม

  1. คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
  2. ดร. พรรโษทก วงษ์สุวรรณ ผู้อนวยการงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่วนงาน Exhibition
    บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 :

  1. ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงหลักการและวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
  2. ความพร้อมในการจัดงาน วัน และเวลา สถานที่ จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

วาระที่ 2 : Theme และ Concept ของการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

วาระที่ 4 : กฎระเบียบ การก่อสร้างสำหรับงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
ดร. พรรโษทก วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส่วนงาน Exhibition
และ รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Retro Restaurant IMPACT Muang thong Thani